Forskningsfrukost: Drömmen om den enkla organisationen av och med Nils Brunsson, Bredgatan 11, fredag, 06. september 2019

Välkommen på forskningsfrukost!
Konceptet med månatliga forskningsfrukostar har visat sig vara ett populärt koncept där namnkunniga forskare månatligen gästar Helsingborg och bjuder på dagsaktuell forskning inom en rad discipliner med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera på det egna värvet.
Programmet för hösten 2019 kan vara det vassaste vi hittills och ivanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00. 
Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).

Fredag 6 esptember är temat Drömmen om den enkla organisationen av och med Nils Brunsson från Uppsala universitet.
Vid forskningsfrukosten kommer Nils fokusera på sin forskning kring den mänskliga drömmen om att organisationer, företag, kommuner och förvaltningar ska kunna koncentrera sig på sin huvuduppgift och arbeta effektivt med den utan att störas av annat. Den drömmen blir alltmer orealistisk – nutida organisationer ska svara mot en mängd motstridiga krav från alla möjliga grupper och intressen. Det blir rörigt och drömmen om den enkla organisationen leder till reformer som ska skapa enkelhet och klarhet – reformer som regelmässigt misslyckas.
 Nils Brunsson, professor i företagsekonomi och knuten till Uppsala universitet samt forskningsinstitutet Score vid Stockholms universitet. Nils har under många år studerat beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering, metaorganisationer och organisering av marknader. För närvarande forskar han bland annat om organisation utanför organisationer.

Program hösten 2019:
Fredag 6 september: Nils Brunsson - Drömmen om den enkla organisationen
Fredag 11 oktober: Laura Hartman - Incitament, kontroll och tillit - en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar
Fredag 8 november: Stefan Holmlid - Välfärd, tjänstelogik och design
Fredag 6 december: Sara Gustafsson – Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030

Forskningsfrukost: Drömmen om den enkla organisationen av och med Nils Brunsson

Hitta fler händelser omkring dig
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu