Hur gör ni?, Office: Knowit Malmö, tisdag, 22. oktober 2019

Hur förberedda är er organisation att hantera snabba teknikskiften och kundernas ständigt höjda förväntningar? I det tredje seminariet i serien Hur mogen är du? tittar vi närmare på vad en organisation behöver ha på plats för att effektivt och flexibelt kunna arbeta med digitalisering. Vi avslutar med en workshop designad för att starta diskussioner runt organisationsdesign.
I en serie om fyra seminarier delar vi erfarenheter, diskuterar och workshoppar kring vad som behövs för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld.
De fyra seminarierna tittar på olika aspekter av digital beredskap, men de är oberoende av varandra så det går bra att bara dyka upp på ett. Vi håller till på Knowit i Malmö.
Under seminarierna presenterar vi från Knowit kort om dagens ämne och sedan workshoppar vi.
Givetvis bjuder vi på finfika!
I serien ingår följande seminarier

Hur mogen är du? 
Vi tittar på vad digital mognad är och hur det är ett mått på en organisations digitala beredskap. (2019-08-20, 13.00-15.00)
Vart vill ni? 
Vi dyker ner i ämnet digital målbild och diskuterar vad den gör, vad som händer utan och vad som behövs för att skapa en. (2019-09-24, 13.00-15.00)
Hur gör ni? 
Vi tittar närmare på hur man kan organisera sig och vad en organisation behöver ha på plats för att effektivt och flexibelt kunna arbeta med digitalisering. (2019-10-22, 13.00-15.00)
Vad vet ni? 
Vi tittar på dataanalys och uppföljning - varför är det viktig, hur fungerar det och vem använder det.(2019-11-26, 13.00-15.00)


Elin Skogh-Olin
Digital strateg och konsult med lång erfarenhet att leda digitala strategiska utvecklingsprojekt för att förbättra användarupplevelse, varumärkesuppfattning och organisationers digitala mognadsgrad.
För mer information om eventet kontakta Andreas Lee-Norman 

Hur gör ni?

Hitta fler händelser omkring dig
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu