Modern Agile och den agila ledaren, 23 augusti, Citerus AB, fredag, 23. augusti 2019

Skapa en trygg arbetskultur genom ett närvarande ledarskap 
Modern Agile, utvecklad av Joshua Kerievsky, är en vidareutveckling av det agila manifestet, med fortsatt fokus på organisationens leverans av värde med frekvent återkoppling och snabbt lärande. Modern Agile fokuserar också på vikten av en psykologiskt trygg arbetsmiljö, där medarbetarnas fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara.
Under detta frukostseminarium berättar vi hur du med ett närvarande ledarskap skapar förutsättningar för dina medarbetare att på bästa sätt bidra till verksamheten. Förmågan att lyssna, coacha och ge feedback är en förutsättning för att utöva denna typ av ledarskap, och det gäller att medvetet öva dessa förmågor.
Vi kommer bland annat att prata om:


vad som kännetecknar en psykologiskt trygg arbetsplats och hur man som ledare kan skapa den


träning för att stärka ledarskapsförmågor, t ex att lyssna på djupet, ställa kraftfulla frågor och ge och ta emot feedback


hur öppenhet och mod att visa sårbarhet leder till ökat förtroende mellan individer och därigenom möjlighet till ökat lärande och prestation


Talare:
Ann-Louise Ulfsparre, Citerus 
Agenda:
07.45 - 08.00: Registering och frukost
08.00 - 09.00: Seminarium
09.00 - 09.15: Frågestund 
Seminariet är kostnadsfritt. Skulle det vara så att du får förhinder är det viktigt att du hör av dig till oss. Dyker du inte upp utan att avanmäla dig debiterar vi dig 300 sek. Detta går oavkortat till välgörande ändamål.

Modern Agile och den agila ledaren, 23 augusti

Hitta fler händelser omkring dig
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu