Product Owner Boot Camp - Stockholm, United Spaces, Waterfront Building, onsdag, 18. mars 2020

Product Owner Boot Camp

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Som Product Owner ansvarar du för att maximera värdet av produkten samt utvecklingsteamets arbete. Hur detta går till i praktiken varierar ofta mycket mellan organisationer, scrumteam och individer. Genom vårt arbete som konsulter i flertalet olika företag och organisationer har vi sett ett stort behov av att stärka rollen som Product Owner för att skapa ett mer effektivt utvecklingsarbete och framgångsrika produkter.
Bygger på egna erfarenheter
Vi har designat kursen utifrån våra egna erfarenheter från praktiskt arbete med agil utveckling i större organisationer och vi har skapat en praktiskt inriktad kurs för dig som behöver en ordentlig introduktion till rollen, men som också vill ha massor av praktiska hjälpfulla tips och tekniker att omsätta i praktiken direkt efter kursen.
Bli en mästare på agile
Du kommer att få dela erfarenheter med andra och få många bra verktyg med dig hem till ditt scrumteam och organisation. Vi kommer att gå igenom de viktiga arbetsmoment en Product Owner behöver behärska. Du kommer lära dig och praktiskt få prova på att använda ett flertal tekniker.


Kursens upplägg
I kursen lägger vi fokus på praktisk tillämpning och övningar. Flera av kursens övningar utgår från ett gemensamt scenario där du som deltagare får träna på arbetsmomenten. I kursen kommer du att få testa att praktiskt arbeta i det webbaserade verktyget Azure Devops.


Vi lyfter speciellt fram följande huvudområden:
1. Agil produktutveckling och rollen som Product Owner
Som Product Owner behöver du en god förståelse för vad som krävs för att arbeta i en agil miljö. I denna introducerande kursmodul tittar vi på vad som karaktäriserar agilt utvecklingsarbete och går igenom vilka uppgifter och vilket ansvar en Product Owner har. Vi tittar också på vilka färdigheter som karaktäriserar en framgångsrik Product Owner.

Förstå den agila produktutvecklingskontexten
Känna till beståndsdelarna i Scrum
Förstå skillnaden och sambanden mellan olika roller såsom PO, PM och BA
Kunna tolka produktstrategier, roadmaps, och releaseplaner
Hantera interaktionen med kunder, intressenter och utvecklingsteam
Erhålla en “Shipping mentality”

2. Developing the Product Backlog
I denna kursmodul övar vi på att tolka och skapa förståelse för de övergripande mål som gäller för produkten som ska utvecklas. Vi genomför övningar som hjälper oss att omsätta produktens roadmap i praktiken, i form av Epics och Features. Dessa i sin tur bryts sedan ner till konkreta Product Backlog Items och aktiviteter.
Lärmål:

Förstå förhållandet mellan Product Management och Product Ownership
Förstå och kunna tillämpa begrepp och tekniker såsom Business Model Canvas, Cost of Delay, Minimum Viable Product, Lean Start-Up.
Kunna skapa och arbeta med en Product Backlog
Kravnedbrytning och granularitet
Identifiera produktegenskaper (Features)
Skapa User Stories från Features
Hur man skriver en bra User Story
Hantera teknisk skuld
Definition av ”Done” och Acceptance criteria

3. Sprint och releaseplanering
I denna modul arbetar vi med övningar kring hur man bryter ner produktens roadmap till sprintar, sätter upp tydliga mål för sprintar och hur man hanterar en releaseplan.
Lärmål:

Prioritering av krav
Förstå konceptet Velocity och tillämpa det för att göra en bra sprintplanering
Förstå konceptet värde och tillämpa det för att maximera kundnytta
Kunna skriva bra sprintmål
Förstå vad man behöver veta för att planera en release
Hur man hanterar omplanering

4. Tracking progress
I den här modulen lär vi oss hur man följer utvecklingsarbetet, analyserar och följer upp produktiviteten i teamet.
Lärmål:

Kunna beräkna och tillämpa Velocity och Earned Value
Kunna analysera Burndown diagram och göra tillförlitliga prognoser
Förstå hur arbetet kan anpassas till ständigt förändrade förutsättningar

5. Continous improvement – arbeta med teamet
I denna avslutande kursmodul diskuterar vi, och övar på, hur en Product Owner arbetar med sitt team för att säkerställa att värdet av produkten som utvecklas blir så högt som möjligt. Fokus är på hur man genomför ett retrospektiv och utifrån det ständigt förbättrar sina arbetssätt och verktyg.
Lärmål:

Kunna arbeta tillsammans med teamet för att ständigt förbättra arbetssätt och verktyg
Kunna leda och genomföra retrospektivLäs mer om kursen här
OBS! För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt "Enter Promotional Code".
NOTE! To pay by invoice, please type FAKTURA in the field marked "Enter Promotional Code".
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss på academy@biner.se eller 031-743 07 80. 
Här kan du läsa Biners anmälningsvillkor .

Product Owner Boot Camp - Stockholm

Medlemskap (kalenderår)

Medlemskap (kalenderår)

torsdag 15. december 2016
Lär dig mer om Mage och Tarm. Del 2
onsdag 23. september 2020
Vulgar Display of Pantera
lördag 26. september 2020
Hannah Williams & The Affirmations
lördag 07. november 2020
Tonbruket @Fasching
onsdag 28. oktober 2020
Dun Ringill - OCKRA + Grate
lördag 03. oktober 2020
Hitta fler händelser omkring dig
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu