TMA Sweden-seminarium: Nytt EU-direktiv om förebyggande rekonstruktion m.m., Cirio, torsdag, 12. september 2019

EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion m.m. har nu antagits
Kommer implementeringen av direktivet medföra omfattande ändringar av insolvens- och rekonstruktionslagstiftningen?
TMA Sweden håller ett intressant seminarium om den helt nyantagna lagstiftningen med en initierad panel med olika perspektiv.
Tid: Torsdagen den 12 september kl. 18.00 
Plats: Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Kostnad: TMA-medlemmar deltar alltid kostnadsfritt. Icke medlemmar är också hjärligt välkomna, men betalar en gästavgift om 300 SEK på plats.
Panel:
- Johan Klefbäck, Justitiedepartementet, ansvarig för förhandlingen och implementeringen av direktivet. Johan kommer presentera de viktigare delarna av direktivet, förväntade förändringar av svensk rätt och hur implementeringsprocessen kommer se att ut framöver.  
- Lars-Henrik Andersson, partner på Cirio . Lars-Henrik kommer ge sin syn på hur regelförändringarna kan komma att påverka rekonstruktörer och andra rådgivare inom rekonstruktionsområdet.
- Joseph Zamani och ytterligare en kollega vid Handelsbanken. De kommer diskutera vilka tänkbara konsekvenser direktivet kan få för bankerna. 

TMA Sweden-seminarium: Nytt EU-direktiv om förebyggande rekonstruktion m.m.

Hitta fler händelser omkring dig
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu